https://sk.pinterest.com/pin/513691901225231356/

Kŕmne zmesi obsahujúce prírodný zeolit

Každý dobrý chovateľ hospodárskych zvierat má záujem na tom, aby jeho chov bol zdravý a celkové výsledky je snaženia boli v plusových číslach. Chov hovädzieho dobytka a koncepcia trvalo udržateľného rozvoja sú častou a dôležitou diskutovanou témou. Snahou chovateľov  a pestovateľov plodín je získavať dobré energetické bilancie aj pri chove hospodárskych zvierat. Vyrábať viac s menšou spotrebou zdrojov a zníženou produkciou živočíšnych odpadov. Znamená to  používať aj také kŕmne zmesi, ktoré nezaťažujú zbytočne životné prostredie. Patria k nim aj kŕmne zmesi s pridaným zeolitom.

Zeolit ako netradičná surovina aj v poľnohospodárstve

Produkcia nových kŕmnych zmesí je veľkou výzvou aj pre niektoré netradičné prírodné nerastné suroviny. Je tu aj široký priestor pestrého uplatnenia prírodného zeolitu pri rôznych aplikáciách. Súčasná situácia a naše znalosti jednoznačne potvrdzujú, že už v súčasnosti existuje  niekoľko obchodných príležitostí pre prírodný zeolit v poľnohospodárstve.  Nielen ako súčasť hnojív, ale aj ako prímes do kŕmnych zmesí.

Prečo práve zeolit ako prímes do krmiva?

krmivo sliepky
Použitie zeolitu v kŕmnej zmesi môže mať za dôsledok zvýšený objem hydiny

Zeolit patrí do skupiny tzv. zeolitových minerálov, ktoré sú po chemickej stránke dosť zložité vodnaté alumosilikáty. Po vhodnom často cielenom spracovaní a úprave  je vyhľadávaný pre mnohé praktické využitia v priemyselnej  aj  poľnohospodárskej výrobe. Zeolit ako perspektívna netradičná surovina je takto chápaná aj vďaka jeho zvláštnej mikroporéznej kryštálovej štruktúre. Medzi hlavné vlastnosti prírodného zeolitu patrí jeho vysoká schopnosť iónovej výmeny,  schopnosť spätnej hydratácie a dehydratácie, vysoká schopnosť sorpcie plynov ako aj vysoká tepelná a chemická stabilita.

Kŕmne zmesi a zeolit ako minerálny doplnok

Kŕmne zmesi obsahujúce prírodný zeolit
Zeolit nenahrádza v krmive živiny. Funguje ako nosič živín.

Pestré použitie zeolitu v živočíšnej poľnohospodárskej výrobe sa ako prídavok môže uskutočniť buď priamym zapracovaním do kompletnej kŕmnej zmesi v odporúčanej dávke pre jednotlivé hospodárske zvieratá, alebo ako viažuca látka s použitím ako nosič pre výrobu zmiešaných kŕmnych zmesí pre dobytok. Zeolit nenahrádza v krmive živiny. Funguje ako nosič živín. Niečo ako transportné médium chemických prvkov, ktoré sú potrebné pre normálnu činnosť živých organizmov.

Každý dobrý chovateľ hospodárskych zvierat má záujem na tom, aby jeho chov bol zdravý a celkové výsledky je snaženia boli v plusových číslach. Chov hovädzieho dobytka a koncepcia trvalo udržateľného rozvoja sú častou a dôležitou diskutovanou témou. Snahou chovateľov  a pestovateľov plodín je získavať dobré energetické bilancie aj pri chove hospodárskych zvierat. Vyrábať viac s menšou spotrebou zdrojov a zníženou…