Kŕmne zmesi obsahujúce prírodný zeolit

Každý dobrý chovateľ hospodárskych zvierat má záujem na tom, aby jeho chov bol zdravý a celkové výsledky je snaženia boli v plusových číslach. Chov hovädzieho dobytka a koncepcia trvalo udržateľného rozvoja sú častou a dôležitou diskutovanou témou. Snahou chovateľov  a pestovateľov plodín je získavať dobré energetické bilancie aj pri chove hospodárskych zvierat. Vyrábať viac s menšou spotrebou zdrojov a zníženou…

pokračujte v čítaní
Nekomentované