Offshore podnikanie má svoju históriu

Offshore podnikanie a jeho vznik

Offshore podnikanie a služby s ním spojené ponúka výhod. Proces vzniku a zakladanie funkčných offshore bánk  s možnosťou otvorenia nielen offshore bankových účtov v zahraničí sa ukutočňoval postupne niekoľkými spôsobmi a cestami. Niektoré offshore finančné centrá vznikali samovoľne (napr. UK, Honkong) a niektoré sú výsledkom určitej regulácie formou rôznych legislatívnych stimulov, ktoré dali v onshore jurisdikciách možnosť vzniku offshore podnikaniu aj napríklad v New Yorku, Tokiu a Taiwane.  Prijatím špeciálnych legislatív a zákonov, ktoré umožňujú registráciu a vznik celej škály offshore právnych foriem spoločností, postupne vznikali početné offshore banky a finančné centrá. Tie sú v súčasnosti vybudované a fungujú približne v 100 štátoch.

Offshore podnikanie priamo z centra Londýna

Offshore finančné centrum v Londýne  údajne vzniklo náhodne a samovoľne v období pokusov  britských vlád obnoviť po II. svetovej vojne Londýn ako centrum celosvetových finančných aktivít.  V decembri 1951 bol v Londýne otvorený zahraničný finančný a bankový trh. Nové možnosti, ktoré Londýn postupne ponúkal, vyvolali záujem medzi ďalšími centrálnymi bankami a vládnymi inštitúciami a nasledovalo obdobie progresívneho uvoľnenie devízovej kontroly. V r.1979 bol  prijatý zákon o bankách Spojeného kráľovstva, ktorý odstránil všetky rozlíšenia medzi offshore a onshore finančnými trhmi. Od tej doby je Londýn považovaný aj za offshore finančný trh, pokiaľ sa na neho pozeráme očami zahraničného investora.

Offshore finančné centrum Londýn
Offshore finančné centrum v Londýne údajne vzniklo náhodne a samovoľne

Offshore podnikanie je možné aj z New Yorku

New York ako medzinárodné bankové centrum vzniklo koncom roka 1970 ako následok dlhotrvajúceho a zložitého sporu medzi americkou štátnou pokladnicou (US Treasury), švajčiarskou vládou a radom karibských daňových rajov.  Americká štátna pokladnica prišla  k záveru, že skôr, než aby odrážali útok offshore finančných centier, môžu USA vytvárať zisk tým, ak budú podporovať svoje vlastné offshore bankovníctvo a centrá. Založením offshore finančného a bankového trhu v New Yorku sa tu mohli etablovať zahraničnej banky ako tzv. International Banking Facilities (IBF). To podnietilo vytvorenie podobného štatútu pre zahraničné banky v Tokiu a tak sa offshore podnikanie viac rozšírilo aj v samotných onshore jurisdikciách.

Offshore podnikanie New York
Offshore podnikanie je možné aj z New Yorku

Offshore podnikanie a jeho vznik Offshore podnikanie a služby s ním spojené ponúka výhod. Proces vzniku a zakladanie funkčných offshore bánk  s možnosťou otvorenia nielen offshore bankových účtov v zahraničí sa ukutočňoval postupne niekoľkými spôsobmi a cestami. Niektoré offshore finančné centrá vznikali samovoľne (napr. UK, Honkong) a niektoré sú výsledkom určitej regulácie formou rôznych legislatívnych stimulov, ktoré dali v onshore…