Offshore podnikanie má svoju históriu

Offshore podnikanie a jeho vznik Offshore podnikanie a služby s ním spojené ponúka výhod. Proces vzniku a zakladanie funkčných offshore bánk  s možnosťou otvorenia nielen offshore bankových účtov v zahraničí sa ukutočňoval postupne niekoľkými spôsobmi a cestami. Niektoré offshore finančné centrá vznikali samovoľne (napr. UK, Honkong) a niektoré sú výsledkom určitej regulácie formou rôznych legislatívnych stimulov, ktoré dali v onshore…

pokračujte v čítaní
Nekomentované