Značka: offshore banky

Offshore banky a spoločnosti – legálna daňová optimalizácia

Offshore banka Ak plánujete svoje podnikanie rozšíriť aj do zahraničia, prípadne založiť si tzv. offshore spoločnosti pre legálnu daňovú optimalizáciu, budete nutne potrebovať aj založenie zahraničného bankového účtu. Takýto zahraničný bankový účet slúži nielen k obchodovaniu, ale aj k ochrane majetku a môžete si ho založiť v niektorej z európskych bánk, ale výhodné podmienky pre založenie zahraničného bankového účtu…

pokračujte v čítaní
Nekomentované

Čo sú to offshore banky?

Počuli ste už pojem offshore banky? Ak nie, rada Vám ho vysvetlím. Jedná sa o banku, ktorá je – podobne ako klasická banka – súkromnoprávnym subjektom s oprávnením poskytovať služby na základe príslušnej licencie. Podľa typu licencie môže banka viesť bežné či sporiace účty, veľmi často klientmi využívané internetové bankovníctvo, alebo aj poskytovanie ďalších bankových produktov. Tými…

pokračujte v čítaní
Nekomentované

Offshore podnikanie má svoju históriu

Offshore podnikanie a jeho vznik Offshore podnikanie a služby s ním spojené ponúka výhod. Proces vzniku a zakladanie funkčných offshore bánk  s možnosťou otvorenia nielen offshore bankových účtov v zahraničí sa ukutočňoval postupne niekoľkými spôsobmi a cestami. Niektoré offshore finančné centrá vznikali samovoľne (napr. UK, Honkong) a niektoré sú výsledkom určitej regulácie formou rôznych legislatívnych stimulov, ktoré dali v onshore…

pokračujte v čítaní
Nekomentované