Niečo z histórie pôvodu kuše

Kuša je chladná strelná zbraň, pochádzajúca pravdepodobne z Číny, resp. juhovýchodnej Ázie. Je to vlastne lučisko doplnené kolmo pripojeným telom kuší, ktoré obsahuje niekoľko stavebných prvkov. Je to hlavne spúšťací mechanizmus, zvyčajne aj pažba a niekedy naťahovací mechanizmus. Podľa niektorých historikov boli kuše známe už v 5. storočí pred našim letopočtom nielen v niektorých ázijských oblastiach, ale aj na území dnešného Grécka.

Desaťtisíce strelcov z kuší

V roku 209 pred n.l. vraj mala čínska armáda viac ako 50 tisíc strelcov z kuší. Európania sa s touto zbraňou zoznámili až počas známych križiackych výprav. V priebehu 11. až 12. storočia sa kuša stala rozšírenou strelnou zbraňou aj na európskom kontinente. Medzi súperiacimi bojovníkmi to bola obávaná zbraň. Už v stredoveku vynikali kuše smrteľnou prieraznosťou. Dobre vytrénovaný strelec bol schopný aj na väčšiu diaľku preraziť rytierske brnenie. To sa samozrejme mnohým nepozdávalo a snažili sa túto „nerytiersku“ strelnú zbraň zakázať. Podarilo sa to cirkevným autoritám, ktoré v roku 1139 oficiálne zakázali používať kuše v boji. Ale len proti kresťanom.

kuše
Kuša z 15. storočia

Kuše ako účinný obranný prostriedok

V stredoveku boli kuše hlavnou strelnou zbraňou a prakticky vytlačili luky. Nevyžadovali si osobitnú prípravu na streľbu, boli dostatočne účinné aj proti ľahšiemu brneniu. Kuša mohla byť dlhšiu dobu natiahnutá a pripravená k okamžitej streľbe. K jej obsluhe stačil malý priestor, čo bolo výhodné hlavne pri obrane opevnení. Napríklad k husitskému vojnovému vozu bývalo pridelených 4 až 8 strelcov z kuší. Kuše sa používali ako vojenská zbraň až do 17. storočia, kedy ich postupne vytlačili palné zbrane.

Kuša ako moderná zbraň

Kuša ako vojnová zbraň bola znova výnimočne používaná v 2. svetovej vojne. Hľadala sa tichá strelná zbraň na použitie v sabotážnom a partizánskom vedení boja. Postupne technologický vývoj prinášal nové materiály, ktoré umožnili vyššie výkony kuší pri znížení ich hmotnosti. Dnes sa kuše využívajú na športovú a rekreačnú streľbu a tam, kde je to povolené, aj ako lovecká zbraň.

 

Kuša je chladná strelná zbraň, pochádzajúca pravdepodobne z Číny, resp. juhovýchodnej Ázie. Je to vlastne lučisko doplnené kolmo pripojeným telom kuší, ktoré obsahuje niekoľko stavebných prvkov. Je to hlavne spúšťací mechanizmus, zvyčajne aj pažba a niekedy naťahovací mechanizmus. Podľa niektorých historikov boli kuše známe už v 5. storočí pred našim letopočtom nielen v niektorých ázijských oblastiach, ale…