odštepný závod

Čo všetko je potrebné pre založenie odštepného závodu?

Odštepný závod

Pomenovanie odštepný závod sa používa pre označenie pobočky materskej zahraničnej spoločnosti založenej v inom štáte, než v ktorom pôsobí a podniká. Novozaložená pobočka zahraničnej spoločnosti musí byť zapísaná v obchodnom registri. Celý proces s prípravou a podaním návrhu na registrový súd trvá časovo oveľa kratšie, než založenie novej spoločnosti. Naviac sa získa zaujímavá výhoda aj v tom, že odštepný závod má rovnaký názov ako zahraničná materská spoločnosť.

Založenie odštepného závodu

Odštepný závod je zložkou zahraničného podniku, ktorá nemá vlastnú právnu subjektivitu, Do obchodného registra sa zapisuje pod názvom zriaďovateľa s dodatkom „odštepný závod“. Jednoznačnou výhodou odštepného závodu je jeho veľmi rýchly vznik aj zánik. Pri zápise odštepného závodu do obchodného registra sa tiež neskladá žiadny základný kapitál. Zriadenie odštepného závodu je tak pre zahraničnú právnickú osobu jednoznačne efektívnejšie a prijateľnejšie riešenie.

odštepný závod
Čo potrebujete vedieť, ak chcete založiť odštepný závod?

Ako to všetko dlho trvá?

Na našom trhu existuje niekoľko renomavaných agentúr, ktoré vám s tým poradia a zariadia všetko potrebné. Je treba počítať s tým, že založenie odštepného závodu trvá zhruba 2-3 týždne. Záleží aj na tom, ako rýchlo zahraničná firma dodá požadované dokumenty pre založenie jej odštepného závodu. Agentúra, s ktorou ste sa rozhodli spolupracovať, vám zariadi vydanie živnostenského oprávnenia pre odštepný závod, bude rokovať so živnostenským úradom, pripraví všetky dokumenty potrebné pre zapísanie odštepného závodu do obchodného registra a bude samosatne spolupracovať a rokovať s registrovým súdom.

Aké doklady sú potrebné pre založenie odštepného závodu?

  • výpis z obchodného registra zakladateľa odštepného závodu,
  • stanovy zakladateľa odštepného závodu,
  • výpis z katastra nehnuteľností ohľadom budovy, v ktorej bude umiestnené sídlo odštepného závodu,
  • súhlas vlastníka s budúcim umiestnením odštepného závodu na tejto adrese,
  • čestné prehlásenie a podpisový vzor osoby navrhnutej do funkcie vedúceho odštepného závodu, prípadne výpis z registra trestov,
  • súhlas so zápisom do obchodného registra zo strany zakladateľskej spoločnosti a jeho štatutárneho orgánu.

Viac informácií nájdete aj TU.

 

Odštepný závod Pomenovanie odštepný závod sa používa pre označenie pobočky materskej zahraničnej spoločnosti založenej v inom štáte, než v ktorom pôsobí a podniká. Novozaložená pobočka zahraničnej spoločnosti musí byť zapísaná v obchodnom registri. Celý proces s prípravou a podaním návrhu na registrový súd trvá časovo oveľa kratšie, než založenie novej spoločnosti. Naviac sa získa zaujímavá výhoda aj…