Čo všetko je potrebné pre založenie odštepného závodu?

Odštepný závod Pomenovanie odštepný závod sa používa pre označenie pobočky materskej zahraničnej spoločnosti založenej v inom štáte, než v ktorom pôsobí a podniká. Novozaložená pobočka zahraničnej spoločnosti musí byť zapísaná v obchodnom registri. Celý proces s prípravou a podaním návrhu na registrový súd trvá časovo oveľa kratšie, než založenie novej spoločnosti. Naviac sa získa zaujímavá výhoda aj…

pokračujte v čítaní
Nekomentované