zeolit

Zeolit – prírodná hornina a jej využitie

Zeolit je prírodná hornina, ktorá sa nachádza v skalných ložiskách po celom svete. Jeho názov pochádza z gréckeho slovného spojenia v preklade „varné kamienky“. Zeolit má veľmi silnú afinitu k vytiahnutiu toxických nečistôt napríklad z vody. Zeolity sú považované za jedny z najlepších detoxikačných prvkov prírody. Zeolit sa prirodzene tvorí v čerstvom stave v podzemnej vode alebo morskej vode, ktorá reaguje so sopečným popolom a postupne sa tvorí počas nasledujúcich 50 až 10 000 rokov.

Najčastejšie využitie zeolitu je v poľnohospodárstve, vo vodnej filtrácii, pri chladení, v stavebníctve a do akvárií. Zeolity majú jedinečné zoskupenie minerálov so špeciálnou štruktúrou a zápornými magnetickými nábojmi. Akonáhle zeolit zachytáva toxíny, drží ich magnetickou energiou a potom vypúšťa prirodzenou cestou.

Kde nájdete zeolit?

V prírode

Prírodné zeolity sa tvoria na sopečných horninách v dôsledku reakcie medzi alkalickými a podzemnými vodami. Môžu byť tiež nájdené v plytkých morských panvách. Vytvárajú sa tam v priebehu tisíc až milión rokov.

zeolitPrírodnými procesmi

Povrchová ťažba sa používa na Slovensku v Nižnom Hrabovci, ale i v Arkansase, Idaho a Novom Mexiku, kde sa ťaží prírodný zeolit. Po ťažbe sa zeolit potom spracováva (drvením, mletím alebo sušením). Drvený zeolit je triedený. Väčšina zeolitu je dovážaná z Európy, Austrálie a Ázie.

Zeolit je prírodná hornina, ktorá sa nachádza v skalných ložiskách po celom svete. Jeho názov pochádza z gréckeho slovného spojenia v preklade „varné kamienky“. Zeolit má veľmi silnú afinitu k vytiahnutiu toxických nečistôt napríklad z vody. Zeolity sú považované za jedny z najlepších detoxikačných prvkov prírody. Zeolit sa prirodzene tvorí v čerstvom stave v podzemnej vode…