Offshore bankový účet

Prečo si otvoriť offshore bankový účet?

Ak premýšľate o otvorení offshore bankového účtu, ale nie ste si celkom istý prečo a aké sú možnosti jeho používania, alebo by vás zaujímalo, na čo ho používajú ostatní, potom po prečítaní tohto  textu sa vám možno ujasní niekoľko pádnych dôvodov k založeniu vášho offshore bankového účtu.

Offshore bankový účet

Offshore bankový účet je spravidla bežný účet otvorený v niektorej z offshore bánk. Hlavnou výhodou takéhoto účtu je, že môže byť otvorený na anonymne vlastnenú offshore spoločnosť. Aj keď vplyvom globálnych ekonomických zmien si už nemožno účet otvoriť úplne anonymne, stále existuje mnoho spôsobov pre zachovanie práva na súkromie.

Bezpečnosť vkladov a ochrana súkromia

Bankový účet založený v niektorej offshore banke vám umožní držať vaše peniaze v bezpečí. Nielen pred  exekútormi, ktorí občas porušujú svoje právomoci, ale aj pred úradmi, ktoré vykonávajú nezákonné zásahy. Bankový účet v offshore jurisdikcii bude vždy najbezpečnejšie riešenie. Súkromie je základné právo, ktoré je nutné chrániť. V dnešnom transparentnom a prepojenom svete je offshore bankovníctvo stále najviac anonymná forma držanie peňazí na bankovom účte.

Offshore bankový účet
Užívajte si výhody offshore bankového účtu

Offshore účet je ako mať dobré poistenie

Tento typ účtu vám zabezpečí určité daňové zvýhodnenia, v niektorých offshore krajinách až tzv. daňový raj. Neplaťte na daniach viac, ako je nutné. V kombinácii s offshore spoločnosťami možno docieliť nízkeho alebo žiadneho zdanenia príjmov na offshore bankovom účte. Mať takýto účet je ako mať dobré poistenie. Pomáha a chráni pred bankami nechtiacimi si bankové tajomstvo a deštruktívnymi krokmi bankrotujúcich štátov. Robí z vás tiež obtiažnym terčom  súdnych procesov. Mať offshore bankový účet poskytuje uspokojivú úroveň vášho mentálneho komfortu.

Váš offshore účet vám umožní väčšiu nezávislosť

Offshore bankový účet je nástroj, ako sa stať menej závislým na jednej konkrétnej krajine a znížiť šance politických režimov riadiť vašu budúcnosť. Záverom je nutné spomenúť, že otvorenie offshore bankových účtov sa stáva čím ďalej zložitejším. Preto s jeho založením neváhajte.

Ak premýšľate o otvorení offshore bankového účtu, ale nie ste si celkom istý prečo a aké sú možnosti jeho používania, alebo by vás zaujímalo, na čo ho používajú ostatní, potom po prečítaní tohto  textu sa vám možno ujasní niekoľko pádnych dôvodov k založeniu vášho offshore bankového účtu. Offshore bankový účet Offshore bankový účet je spravidla bežný účet…