onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti aké je ich využitie

Onshore spoločnosti

V medzinárodnom korporačnom plánovaní je onshore spoločnosť považovaná za výrazne univerzálny a mnohostranne využiteľný ekonomický nástroj. V praxi je možné pre každý odbor podnikania nájsť onshore krajinu s vhodnou jurisdikciou. Nejedná sa o typický daňový raj, ale o premyslený a priaznivý režim zdanenia onshore spoločnosti. Daň z príjmov právnických osôb, výplata dividend, príjmy plynúce z poskytovania licencií a rad ďalších činností sú zdanené podstatne ústretovejšie. Daňové výhody sú zaistené tak miestnou legislatívou, ako aj zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia chrániacimi záujmy onshore spoločností. V porovnaní s tuzemskými firmami prinášajú onshore spoločnosti istotu stabilnejšieho právneho aj daňového prostredia bez neustálych zmien.

Stabilný právny systém onshore krajín

Stabilný právny systém a dobrá vymáhateľnosť práva prináša spoločnostiam z mnohých onshore jurisdikcií prestíž na vyššej úrovni ako ponúkajú tuzemské spoločnosti. Rad zahraničných spoločností a obchodných partnerov z týchto dôvodov uprednostňuje obchodné vzťahy so spoločnosťami z onshore jurisdikciami. Prednosťou stabilného podnikateľského prostredia je jednoduchšie a menej nákladné plnenie požiadaviek štátnej správy, podnikateľ sa nemusí prispôsobovať častým úpravám zákonov a zmenám mnohých ďalších pravidiel.

onshore spoločnosti
Onshore spoločnosť a vyššie zisky

Výhodný režim zdanenia zisku onshore spoločnosti

Veľmi častým motívom k zapojeniu onshore spoločnosti do korporačnej štruktúry je vysoký dôraz na ochranu súkromia vlastníka spoločnosti. Zadarmo sú vo väčšine jurisdikcií prístupné len základné informácie o spoločnosti, ďalšie dáta sú k dispozícii za poplatok alebo iba štátnym autoritám. Onshore spoločnosti pred sebou majú stabilnú perspektívu danú tým, že sú výsledkom skutočne dlhodobého právneho vývoja konkrétnej krajiny a zároveň medzinárodnej daňovej konkurencie a že majú silnú oporu v medzinárodnom i európskom práve.

Súkromie akcionára má v onshore jurisdikciách podstatne vyššiu váhu

Obvyklým režimom onshore jurisdikcií je prístup, kedy sú vyžadované informácie o konateľovi onshore spoločnosti, účtovnej závierke aj informácií o akcionároch. Jedná sa však o informácie, ktoré sú väčšinou nedostupné kedykoľvek zadarmo širokej verejnosti. Verejne a zadarmo bývajú dostupné len základné informácie umožňujúce overiť existenciu spoločnosti, prípadne sídlo spoločnosti.

Onshore spoločnosti V medzinárodnom korporačnom plánovaní je onshore spoločnosť považovaná za výrazne univerzálny a mnohostranne využiteľný ekonomický nástroj. V praxi je možné pre každý odbor podnikania nájsť onshore krajinu s vhodnou jurisdikciou. Nejedná sa o typický daňový raj, ale o premyslený a priaznivý režim zdanenia onshore spoločnosti. Daň z príjmov právnických osôb, výplata dividend, príjmy plynúce…