Onshore spoločnosti aké je ich využitie

Onshore spoločnosti V medzinárodnom korporačnom plánovaní je onshore spoločnosť považovaná za výrazne univerzálny a mnohostranne využiteľný ekonomický nástroj. V praxi je možné pre každý odbor podnikania nájsť onshore krajinu s vhodnou jurisdikciou. Nejedná sa o typický daňový raj, ale o premyslený a priaznivý režim zdanenia onshore spoločnosti. Daň z príjmov právnických osôb, výplata dividend, príjmy plynúce…

pokračujte v čítaní
Nekomentované