offshore bankový účet

Je offshore bankový účet absolútne anonymný?

Offshore bankový účet

Offshore banky ponúkajú najvyššiu možnú mieru ochrany súkromia majiteľa účtu. Vzhľadom ale k celosvetovému boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, úplnú anonymitu pri otvorení offshore bankového účtu už nie je možné dosiahnuť v žiadnej banke na svete. Dokonca ani v tých, ktoré sa špecializujú na offshore bankovníctvo. Bankové inštitúcie musia mať vždy k dispozícii informáciu o majiteľovi účtu, alebo benefičnom vlastníkovi offshore spoločnosti, pre ktorú je offshore účet otvorený. Platí to aj v prípade, že je využité inštrumentu nominee osôb.

Ktoré banky sú vlastne offshore banky?

Offshore bankovníctvo je neoddeliteľnou súčasťou offshore podnikania. Umožňuje zachovať právo na súkromie a zvýšiť zabezpečenie finančného majetku. Ako offshore banky označujeme zahraničné banky založené v offshore jurisdikciách, ktoré môžu poskytovať svoje služby len subjektom, ktoré nie sú rezidentmi konkrétneho štátu, na území ktorého je banka založená. Čo stručne patrí medzi hlavné výhody takýchto bankových inštitúcií? Offshore banky nepodliehajú prísnym reštrikciám zo strany miestnych úradov a majú výrazne nižšie daňové zaťaženie. Ak pripočítame k tomu diskrétnosť, ktorú banky ponúkajú, môže klient otvorením offshore účtu u dobrej banky získať množstvo zaujímavých výhod.

offshore bankový účet
Offshore bankový účet v zahraničí

Aké možnosti poskytuje offshore bankový účet?

Akákoľvek firma či seriózny podnikateľský subjekt sa bez offshore bankového účtu v dnešnej dobe nezaobíde. V prípade offshore spoločností tomu nie je inak. Hoci to na prvý pohľad nemusí byť úplne zrejmé, offshore banky neponúkajú účty iba spoločnostiam, ale aj fyzickým osobám, ktoré tak môžu využívať výhody, ktoré zo založenia offshore účtu plynú. Najvýraznejším a najčastejšie vyhľadávaným dôvodom je ochrana anonymity a majetku majiteľa účtu, keď banky neposkytujú žiadne osobné údaje tretím stranám. Ďalej je tu možné dosiahnuť na vyššie výnosy z úrokov, ktoré navyše nepodliehajú zdaneniu. Je pri založení účtu nutná fyzická prítomnosť klientov? Pri založení offshore účtu nie je nutná fyzická prítomnosť klienta a celý proces účtovných operácií sa deje prostredníctvom internetového a telefonického bankovníctva.

Offshore bankový účet Offshore banky ponúkajú najvyššiu možnú mieru ochrany súkromia majiteľa účtu. Vzhľadom ale k celosvetovému boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, úplnú anonymitu pri otvorení offshore bankového účtu už nie je možné dosiahnuť v žiadnej banke na svete. Dokonca ani v tých, ktoré sa špecializujú na offshore bankovníctvo. Bankové inštitúcie musia…