obranné spreje

Netreba sa báť použiť obranné spreje

Občas asi každý z nás má určité obavy o vlastnú bezpečnosť. Sme pod tlakom rôznych každodenných informácií z okolia, ktoré sú často plné negatívnych faktov a naše obavy úmerne tomu narastajú. A ak sa dokonca niečo prihodí našim blízkym alebo kamarátom, potom uvažujeme aj o praktických prostriedkoch určených na našu osobnú sebaobranu pred nejakým útočníkom na ulici, počas individuálnej dovolenky či prechádzky v parku. Určite mnohé ženy majú vo svojej kabelke nejaký druh obranného spreju. Posilňuje to ich pocit, že ak by k niečomu predsa len raz došlo, tak ho použijú. Ak si zvolíme obranný sprej ako prostriedok osobnej obrany, potom by sme mali mať znalosti o základných pravidlách jeho použitia..

Obranné spreje a ich náplň

V súčasnej dobe sú na trhu obranné spreje, ktoré sú plnené prevažne týmito dráždivými látkami. Spreje s látkou CN a CS sú slzotvorné spreje s látkou pôsobiacou na očnú sliznicu. Ich účinok nastáva až po niekoľkých sekundách pri styku so sliznicou a ich účinnosť je obmedzená. Pokiaľ má útočník znížený prah citlivosti na bolesť, nemusia byť dostatočne účinné. Obranné spreje s látkou OC sú naplnené výťažkom z kajenského korenia. Ten spôsobuje silné slzenie, dýchavičnosť, dráždivý kašeľ a pálenie pokožky. Jeho účinnosť je okamžitá a zneškodní aj útočníka so zníženým prahom citlivosti na bolesť.

obranné spreje
Obranné spreje pre ženy

Aj obranné spreje majú návod na použitie

S obranným sprejom, ktorý vlastníme a zvažujeme, že by sme ho v sebaobrane niekedy použili, sa dôkladne zoznámime. Predovšetkým s manipuláciou, ktorá spočíva v správnom uchopení, nasmerovaním v ruke, odistením a spustením. Manipuláciu nacvičujeme aj bez použitia vizuálnej kontroly.

Efektívne použitie obranného spreja je podmienené jeho ľahkým dosiahnutím v prípade akútnej nutnosti. Len ťažko je predstaviť si účinnú sebaobranu, ak je sprej uložený niekde na dne kufra, kabelky, alebo inej batožiny. Pokiaľ dôjde k situácii, keď sme nútení použiť obranné spreje, potom spravidla máme len veľmi krátky okamih pre manipuláciu s nimi.

Občas asi každý z nás má určité obavy o vlastnú bezpečnosť. Sme pod tlakom rôznych každodenných informácií z okolia, ktoré sú často plné negatívnych faktov a naše obavy úmerne tomu narastajú. A ak sa dokonca niečo prihodí našim blízkym alebo kamarátom, potom uvažujeme aj o praktických prostriedkoch určených na našu osobnú sebaobranu pred nejakým útočníkom na ulici, počas individuálnej dovolenky či…