monitorovanie vozidiel

Monitorovanie vozidiel chráni váš majetok aj bezpečnosť

Monitorovanie vozidiel popisuje každé elektronické zariadenie, ktoré sa používa na sledovanie, hodnotenie a hlásenie činnosti vozidla. Tieto informácie majú zásadný vplyv na správaní sa vodiča. Či už ide o prepracovaný systém namontovaný na vozidle, GPS alebo jednoduchú aplikáciu pre smart telefón, ciele sú rovnaké: znížiť počet nehôd a zabezpečiť efektívnosť operácií cestnej dopravy. Výrobcovia vozidiel čoraz častejšie implementujú túto technológiu do nových vozidiel. Dnes je už však pomerne jednoduché tento systém využívať aj v o niečo starších autách.

monitorovanie vozidiel
Monitorovanie vozidiel efektívne chráni váš majetok

Monitorovanie vozidiel aj pre domáce využitie

Systém monitoring vozidiel je k dispozícii pre súkromných motoristov aj pre spoločnosti s flotilou vozidiel. Pri súkromnom použití je to často v kontexte zlepšovania vodičských schopností u neskúsených mladších vodičov. U firiem je systém monitorovanie vozidiel obľúbený hlavne preto, že je možné dosiahnuť značné úspory nákladov. A to nielen v nákladoch spojených so znížením dopravných nehôd (poistenie, zákonné poistenie a výmena vozidla), ale aj v úsporách spotreby paliva a environmentálnych emisiách vďaka plynulej jazde. Tento systém identifikuje zlé správanie vodiča, ako napríklad náhle brzdenie alebo nadmerné otáčky, prudké zrýchlenie a prekročenie rýchlosti. Monitorovaním správania pomáhate šoférovi dosiahnuť plynulejšiu jazdu. Táto plynulá jazda vedie k menšiemu namáhaniu motora aj pneumatík, čo vedie k menšiemu opotrebovaniu, zníženiu nákladov na údržbu a dlhšej životnosti vozidla.

monitorovanie vozidiel
Monitorovanie vozidiel poskytuje komplexné informácie

Dôležité sú výsledky

Údaje sa analyzujú, aby sa vytvoril celkový obraz správania sa vodiča a identifikácia vysoko rizikového vedenia vozidla. Napríklad prudké brzdenie je často indikátorom roztržitej alebo unavenej jazdy. V každej spoločnosti manažment hodnotí výsledky na základe informácií, ktoré môže zhromaždiť zo svojej činnosti. Dôležité je, aby každý pochopil, čo dané výsledky znamenajú a ako ich možno použiť na zlepšenie riadenia dopravy. Investícia do systému monitorovanie vozidiel pomáha zachraňovať životy, znižovať náklady, znižovať spotrebu paliva, chrániť reputáciu vašej spoločnosti a zvyšovať efektivitu. Tento systém môže pomôcť každému človeku lepšie si uvedomiť jazdu a pochopiť, ako zlepšiť riadenie.

Monitorovanie vozidiel popisuje každé elektronické zariadenie, ktoré sa používa na sledovanie, hodnotenie a hlásenie činnosti vozidla. Tieto informácie majú zásadný vplyv na správaní sa vodiča. Či už ide o prepracovaný systém namontovaný na vozidle, GPS alebo jednoduchú aplikáciu pre smart telefón, ciele sú rovnaké: znížiť počet nehôd a zabezpečiť efektívnosť operácií cestnej dopravy. Výrobcovia vozidiel…