moderátor

Kariéra Moderátor/Moderátorka

Cesta k moderovaniu

Stať sa moderátorom alebo hlásateľom správ v televízii sa nemôže len tak hocikto. Vyžaduje si to talent, dobré komunikačné schopnosti, vystupovanie, príjemný hlas, vzhľad, skúsenosti a v neposlednom rade aj vzdelanie. V článku si teda povieme niekoľko krokov, ako sa dostať k povolaniu moderátor televíznych správ.

Štúdium a získanie titulu

Kandidáti na post moderátora TV správ by v prvom rade mali získať titul (aspoň bakalársky) v odbore masmediálnej komunikácie, publicistiky prípadne žurnalistiky. Tieto odbory často ponúkajú aj rôzne kurzy o verejnej mienke, mediálnej etike, práve alebo histórii komunikácie, ktoré im ešte viac rozšíria ich obzory a vedomosti.

Moderátor by mal mať prax

Plusom je, ak si študent počas štúdia alebo prázdnin vybaví stáž/brigádu, prípadne dobrovoľnícku prácu v rádiu (aj školskom) alebo televízii, a získa tak určité pracovné skúsenosti. Takíto uchádzači majú na získanie práce v spravodajstve oveľa väčšiu šancu.

Pre zviditeľnenie si uchádzač na post moderátora môže pripraviť životopis a audio/video nahrávku, v ktorej predstaví svoje moderátorské schopnosti, a to potom poslať do televízie a veriť, že zaujme. Svoje schopnosti však budúci moderátor môže ukázať aj na prípadnom konkurze televízie, kde ho posadia pred kameru s čítačkou a nechajú ho odmoderovať krátky text.

Budovanie kariéry

moderator(2)
Moderátor Michal Hudák – nájdete ho na ShowPortal.sk

Ak sa niekto dostane do tejto brandže, nie vždy začína ako moderátor hlavných správ. Väčšina začína na iných pozíciách, napríklad ako asistent, vedúci výroby, pisateľ správ, či obsluhovač kamery. Uchádzači sa takto môžu dostať do povedomia svojich nadriadených a ukázať im svoje schopnosti. Tí šikovní a snaživí sa budú postupne určite dostávať vyššie a vyššie, napríklad na pozíciu scenáristu, editora alebo redaktora.

Najdôležitejšie zo všetkého sú skúsenosti, pretože so skúsenosťami prichádzajú aj nové možnosti. Aby človek tieto skúsenosti získal, musí sa snažiť a byť ochotný za prácou aj cestovať, prípadne zmeniť bydlisko. Väčšinou to znamená sťahovanie sa do hlavného, alebo iného väčšieho miesta. Môže sa však stať aj to, že niekto sa k tejto práci dostane aj neúmyselne, teda tak, že si ho niekto niekde všimne a bude ním natoľko zaujatý, že mu ponúkne prácu v televízii. Všetko je možné.

Cesta k moderovaniu Stať sa moderátorom alebo hlásateľom správ v televízii sa nemôže len tak hocikto. Vyžaduje si to talent, dobré komunikačné schopnosti, vystupovanie, príjemný hlas, vzhľad, skúsenosti a v neposlednom rade aj vzdelanie. V článku si teda povieme niekoľko krokov, ako sa dostať k povolaniu moderátor televíznych správ. Štúdium a získanie titulu Kandidáti na post moderátora TV správ by v prvom…