Kuša patrí k najstarším strelným zbraniam

Kuša, všetkým nám známa nielen z historických filmov,   patrí určite k najstarším ručným strelným zbraniam. Archeológovia predpokladjaú, že jej pôvod treba hľadať v oblasti  starovekej Ázie. Koštrukčne sa postupne vyvíjala a zdokonaľoval sa jej dostrel a presnosť streľby. Kuša je  tzv. chladná strelná zbraň mechanickou silou vystreľujúca špeciálne vyrobené šípy s kovovými hrotmi. Úspešne sa používala ako strelná zbaň v stredovekých početných vojnách a miestnych násilných konfliktoch. Lovecká kuša sa bežne používala pri love divoko žijúcich lesných zvierat. Kuša sa teší veľkej popularite aj dnes, hlavne ako atraktívny prostriedok rekreačnej či športovej streľby.

kuša
Novodobá kuša.

Pôvodne bola kuša hlavne z dreva

Neoddeliteľnou súčasťou kuše je lučisko, ktoré sa pôvodne najčastejšie vyrábalo z dubového alebo ebenového dreva. V stredovej časti  bývalo často ovinuté brezovou kôrou, šľachami alebo kožou. Vďaka tomu lučisko tak ľahko neprasklo a strelec sa nezranil. Niekedy bolo do kože zabalené celé lučisko. Neskôr bolo bežnou záležitosťou kompozitové lučisko, vnútornú stranu tvorili šľachy a vonkajšie potom rohovinové či kostené doštičky. Od 15. storočia bolo drevo  nahradené oceľovými materiálmi.

kuša
Originálna kuša zo stredoveku.

Streľbu z kuše je potrebné natrénovať

Ak ste úplný začiatočník, potom je doslova nutnosťou  si dobre naštudovať a natrénovať, ako  pri streľbe z kuše stáť, ako mieriť a ako spúšťať streľbu šípom. Základným pravidlom je stáť pokojne a spúšťať plynule. Kušu pevne držíme a ľahko ju tlačíme do ramena.  Spúšťanie by malo byť veľmi plynulé, výstrel by nás nemal prekvapiť. Základným pravidlom je aj to, že netreba niky strieľať naprázdno. Málokto z nás stojí tak pevne a stabilne, aby nedochádzalo k pohybu mieridiel po terči alebo vyhliadnutom  cieli. Netreba sa tým dať vyviesť z koncentrácie. Chce to čas, mnoho trpezlivého tréningu. Určite je dobré dať sa dokopy s nejakou skupinou fanúšikov streľby a trénovať aj pod odborným dohľadom skúsených borcov, ktorí vedia so svojou kušou zabchádzať doslova profesionálne.

Kuša, všetkým nám známa nielen z historických filmov,   patrí určite k najstarším ručným strelným zbraniam. Archeológovia predpokladjaú, že jej pôvod treba hľadať v oblasti  starovekej Ázie. Koštrukčne sa postupne vyvíjala a zdokonaľoval sa jej dostrel a presnosť streľby. Kuša je  tzv. chladná strelná zbraň mechanickou silou vystreľujúca špeciálne vyrobené šípy s kovovými hrotmi. Úspešne sa používala ako strelná…