Krav Maga je o mentálnej sile 2. časť

Krav Maga ako spôsobu sebaobrany alebo boju zblízka som sa začal venovať už v predchádzajúcom blogu, kde som spomenul rozdelenie techník v Krav Maga na mäkké techniky, stredne tvrdé a tvrdé techniky. To, akú techniku sa rozhodnem použiť, je vždy iba na mne. Na tom, ako vyhodnotím situáciu a aj v akom mentálnom nastavení práve som. A práve mentálna sila a mentálne nastavenie je oveľa dôležitejšie ako fyzické predpoklady obrancu.

Úspech sebaobrany s Krav Maga nezávisí iba od vlastnej kondície

Pri Krav Maga je dôležité podotknúť, že na jej zvládnutie a využitie na vlastnú sebaobranu nie je potrebná extrémna fyzická zdatnosť. Niektorí dokonca tvrdia, že Krav Maga je pre lenivých. Treba si uvedomiť, že sebaobrana má zväčša trvanie do 5 až 6 sekúnd. Teda nejedná sa o niekoľko kôl rádovo v trvaní minút.

Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo je pri sebaobrane mentálna sila oveľa dôležitejšia ako sila fyzická. Samozrejme fyzická sila má svoje výhody, ale Krav Maga dokáže dodať dostatočnú možnosť sebaobrany aj pre menej fyzicky zdatných jedincov. Toto skvele dokazuje aj množstvo žien, ktoré sa jej venujú. Vďaka pravidelným tréningom zvládajú základy sebaobrany už v relatívne krátkom čase.krav maga

Ďalším dôležitým faktorom je schopnosť správne a v čas reagovať. Práve toto je jedna z najväčších pridaných hodnôt Krav Maga. Človek, ktorý sa venuje tomuto spôsobu sebaobrany si systematicky skracuje reakčný čas. Súčasne si však aj osvojuje lepšie hodnotenie situácie a teda dokáže možné riziko predpokladať skôr.

Krav Maga verzus bojové umenia a bojové športy

Veľa odporcov tvrdí, že Krav Maga je iba určitý zlepenec. Je pravda, že pri tomto spôsobe sebaobrany neexistujú žiadne duchovné hodnoty a rovnako by sa dalo povedať, že ani pravidlá. Podmienené je to však určením Krav Maga. Tento štýl sebaobrany je určený priamo na ulicu a na vlastnú obranu. Nikto sa pri sebaobrane nesnaží o dodržiavanie pravidiel alebo o počítanie bodov. Jedná sa spravidla o boj o život alebo ochranu vlastného majetku.

Preto práve tieto vlastnosti predurčujú Krav Maga ako jeden z najlepších spôsobov sebaobrany. Pokiaľ sa teda chcete začať venovať Krav Maga, stačí sa prihlásiť na niektorý z kurzov, ktoré určite nájdete aj vo svojom okolí.krav maga

Krav Maga ako spôsobu sebaobrany alebo boju zblízka som sa začal venovať už v predchádzajúcom blogu, kde som spomenul rozdelenie techník v Krav Maga na mäkké techniky, stredne tvrdé a tvrdé techniky. To, akú techniku sa rozhodnem použiť, je vždy iba na mne. Na tom, ako vyhodnotím situáciu a aj v akom mentálnom nastavení práve som. A práve mentálna sila a mentálne…