Krav Maga je o mentálnej sile 1. časť

Pri vyslovení slovného spojenia Krav Maga si veľa Slovákov nepredstaví absolútne nič. Pre tých, čo sa trošku zaoberajú bojovými umeniami alebo sebaobranou si spomenú, že sa jedná o izraelský spôsob sebaobrany, prípadne boja zblízka. Pokiaľ však sa začína hovoriť o boji z blízka alebo sebaobrane, je všetkými zaužívaná predstava o svalovcoch, ktorí sa bijú hlava nehlava. Toto sa však pri Krav Maga vôbec nedá považovať za pravidlo.

Krav Maga sa snaží o prevenciu

Hoci sa to po prvej definícii Krav Maga na začiatku článku môže zdať divné, prvým pravidlom Krav Maga je nedostať sa do konfliktnej situácie. Až pokiaľ toto pravidlo je porušené prichádza na vlastnú sebaobranu alebo prípadný boj z blízka.

Viacero možných techník sebaobrany

krav magaKeďže Krav Maga sa vyvinula zo spôsobu sebaobrany izraelských špeciálnych síl, pôvodné techniky boli určené pre vojakov a príslušníkov silových zložiek. Krav Maga sa však postupne vyvinula aj na civilnú verziu a pri tréningoch sa študenti učia viacero techník ako reagovať v rizikovej situácii.

Každý študent sa naučí takzvanú mäkkú, stredne tvrdú a tvrdú techniku. Pri mäkkej technike sa jedná iba o vlastnú ochranu bez snahy ublížiť alebo zraniť protivníka. Teda vlastne iba o ochranu napadnutého. A súčasne aj vytvorenie si dostatočného časového priestoru na odchod z nebezpečnej oblasti.

Pri tvrdej technike ide nie len o ochranu napadnutého, ale aj o elimináciu možného neskoršieho nebezpečenstva. Teda vlastne o elimináciu protivníka. Pri použití tejto skupiny techník je potrebné si uvedomiť, o aký druh napadnutia ide, rovnako aj či je možné to považovať za adekvátnu sebaobranu. Problémom týchto techník sa stáva paradoxne ich veľká účinnosť. Hoci to môže znieť absurdne, ale často sa stáva, že útočník sa pred súdom stavia do pozície napadnutého. A práve v tejto chvíli môže vzniknúť pre napadnutého veľký problém.

Pri stredne tvrdých technikách sa jedná o niečo medzi mäkkými a tvrdými technikami.

krav magaAj keď si veľa ľudí bude myslieť, že to nie je pravda. Ale treba povedať, že ľudia ovládajúci Krav Maga sa menej dostávajú do konfliktných situácií ako iní ľudia. Dôvod je jasný, hoci sa vedia brániť, rovnako však vedia čo to môže spôsobiť. Preto sa konfliktným situáciám radšej vyhýbajú.

V ďalšej časti blogu sa budem venovať práve mentálnej sile a dôkazom toho, že na Krav Maga nie je potreba hory svalov, ale vedieť správne a dostatočne rýchlo zareagovať. Dúfam, že vás zaujme aj môj ďalší blog.

Pri vyslovení slovného spojenia Krav Maga si veľa Slovákov nepredstaví absolútne nič. Pre tých, čo sa trošku zaoberajú bojovými umeniami alebo sebaobranou si spomenú, že sa jedná o izraelský spôsob sebaobrany, prípadne boja zblízka. Pokiaľ však sa začína hovoriť o boji z blízka alebo sebaobrane, je všetkými zaužívaná predstava o svalovcoch, ktorí sa bijú hlava…