apostila

Kedy je potrebná apostila / apostil?

Apostila

Apostilovanie či tzv. apostila je slovný výraz, ktorý nie je každému úplne známy, pretože ide o špeciálny administratívny úkon vyžadovaný len pri určitých okolnostiach. Apostilovanie je spôsob úradného overenia pre úradné dokumenty zo Slovenska, ktoré musia byť právne použiteľné a uznané v zahraničí, alebo naopak – overenie pre dokumenty zo zahraničia, ktoré majú byť právne použiteľné na Slovensku. V medzinárodnom práve totiž platí, že verejné úradné listiny vydané orgánmi cudzieho štátu platia na území štátu, kde boli vydané a platnosť či právnu silu verejných listín nadobúdajú v iných krajinách a štátoch iba vtedy, ak sú opatrené požadovanými a oficiálne uznávanými overeniami. Jedným z takýchto overení je práve apostila, ktorá je však ešte tým jednoduchším spôsobom overenia oproti tzv. konzulárnej superlegalizácii, ktorá je pomerne zložitým procesom vyššieho overovania.

Apostilovanie alebo vyššia konzulárna superlegalizácia?

Teraz je určite na mieste otázka, kedy nám postačí overenie listín formou apostila a kedy je už potrebné podstúpiť celý zdĺhavý proces vyššieho overenia konzulárnou superlegalizáciou. Všetko záleží od konkrétnej krajiny či štátu, v ktorom plánujete verejné listiny použiť, pretože vyššie konzulárne overenie sa vyžaduje len v krajinách, ktoré nepristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (Slovenská republika k tomuto dohovoru pristúpila napr. v roku 18. februára 2002). Apostila teda nebude postačujúca v krajinách, ako je napr. Nepál, Indonézia, Kanada či Brazília (presný zoznám týchto krajín nájdete na internete).

apostila
Apostila – je úradný dokument

Kedy je potrebné overenie apostiláciou?

Apostilovaný dokument môžete potrebovať v rôznych situáciách, napr. v prípade, že potrebujete získať živnostenské oprávnenie v zahraničí, otvoriť si bankový účet v cudzine alebo plánujete uzavrieť sobáš v zahraničí (napr. počas dovolenky pri mori) či v rôznych ďalších situáciách, kedy nevyhnutne potrebujete v zahraničí predložiť rôzne matričné, justičné a iné úradné listiny. K apostilácii je potrebné predložiť žiadosť, originál dokumentu, ktorý vyžaduje overenie doložkou apostila a zaplatenie správneho poplatku.

Apostila Apostilovanie či tzv. apostila je slovný výraz, ktorý nie je každému úplne známy, pretože ide o špeciálny administratívny úkon vyžadovaný len pri určitých okolnostiach. Apostilovanie je spôsob úradného overenia pre úradné dokumenty zo Slovenska, ktoré musia byť právne použiteľné a uznané v zahraničí, alebo naopak – overenie pre dokumenty zo zahraničia, ktoré majú byť právne použiteľné…