Kedy je potrebná apostila / apostil?

Apostila Apostilovanie či tzv. apostila je slovný výraz, ktorý nie je každému úplne známy, pretože ide o špeciálny administratívny úkon vyžadovaný len pri určitých okolnostiach. Apostilovanie je spôsob úradného overenia pre úradné dokumenty zo Slovenska, ktoré musia byť právne použiteľné a uznané v zahraničí, alebo naopak – overenie pre dokumenty zo zahraničia, ktoré majú byť právne použiteľné…

pokračujte v čítaní
Nekomentované