hedge fondy

Hedge fondy sú investičné spoločnosti

Naše všeobecné predstavy o obsahu a náplni ekonomického pojmu „hedge fondy“ sú stále utvárané občas skreslenými mediálnymi analýzami ich pôsobenia na svetových burzách. Stáva sa, že na základe takýchto správ a informácií môžeme nadobudnúť možno aj prevládajúci negatívny dojem z ich účinkovania na svetových finančných trhoch či aktivitách. Za obmedzené povedomie o tomto type investícií môže relatívne nízky počet správcov hedge fondov v našom domácom podnikateľskom prostredí. Hedge fondy sú však určite zaujímavé a perspektívne odvetvie, ktoré je neprávom opradené určitými nejasnosťami.

Hedge fondy sú riadené profesionálmi

Dosť zjednodušene sa dá povedať že hedge fond je finančný fond súkromného typu riadený osobami, ktoré sa profesionálne venujú aktívnemu investovaniu vlastných finančných prostriedkov a finančných prostriedkov svojich klientov. Od klasických podielových fondov sa líšia najmä tým, že regulačné orgány príliš neohraničujú priestor pre ich investície. Hedge fond sa preto vyznačuje vysokou flexibilitou investičných stratégií. Táto flexibilita je výrazne vyššia ako u klasických podielových fondov. Aj vďaka tomu sú hedge fondy, na rozdiel od klasických fondov určených pre drobných podielnikov, zamerané predovšetkým na klientelu vlastniacu hnuteľný majetok.

hedge fond
Hedge fond a biznis – čo o nich viete?

Hedge fond a investičné stratégie

Hedge fondy sa navzájom medzi sebou líšia v investičných stratégiách a v sektoroch, na ktoré sa strategicky špecializujú. Rozlišuje sa niekoľko druhov hedge fondov:

  • agresívne rastové fondy, ktoré investujú do akcií, pri ktorých sa očakáva rýchly rast zisku na akciu,
  • fondy problematických akcií, ktoré investujú do akcií spoločností v konkurze či akcií novo reštrukturalizovaných spoločností,
  • globálne makro fondy, ktoré investujú do akcií a dlhopisov na základe zmien v kľúčových makroekonomických ukazovateľoch a
  • fondy zamerané na zvláštne udalosti, ktoré investujú do akcií firiem, u ktorých sa očakáva napríklad rozdelenie alebo fúzie.

Hedge fondy sa tiež môžu špecializovať na jednotlivé sektory, akými sú najmä technológie, biotechnológie, farmácia a finančný sektor. Práve hnuteľný investor stojí väčšinou tiež za založením fondu a podieľa sa na formulácii investičnej stratégie konkrétneho hedge fondu. Viac informácií nájdete napr. aj TU.

 

Naše všeobecné predstavy o obsahu a náplni ekonomického pojmu „hedge fondy“ sú stále utvárané občas skreslenými mediálnymi analýzami ich pôsobenia na svetových burzách. Stáva sa, že na základe takýchto správ a informácií môžeme nadobudnúť možno aj prevládajúci negatívny dojem z ich účinkovania na svetových finančných trhoch či aktivitách. Za obmedzené povedomie o tomto type investícií môže relatívne nízky počet…