Hedge fondy sú investičné spoločnosti

Naše všeobecné predstavy o obsahu a náplni ekonomického pojmu „hedge fondy“ sú stále utvárané občas skreslenými mediálnymi analýzami ich pôsobenia na svetových burzách. Stáva sa, že na základe takýchto správ a informácií môžeme nadobudnúť možno aj prevládajúci negatívny dojem z ich účinkovania na svetových finančných trhoch či aktivitách. Za obmedzené povedomie o tomto type investícií môže relatívne nízky počet…

pokračujte v čítaní
Nekomentované