c#

C# alias C Sharp sa môžete naučiť aj Vy

C# je univerzálny, moderný a objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý sa vyslovuje ako „C Sharp“. Bol vyvinutý spoločnosťou Microsoft pod vedením Andersa Hejlsberga . Schválila ho Európska asociácia výrobcov počítačov (ECMA) a Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO). C # patrí medzi jazyky pre Common Language Infrastructure. Aj keď je kód veľmi podobný C ++, C # je novší a rýchlo sa rozrástol, a to najmä vďaka rozsiahlej podpore spoločnosti Microsoft. Fakt, že je syntakticky  podobný Jave, vysvetľuje to, prečo sa z neho v súčasnosti stal jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov.

c+
Znalosť jazyka C# Vám otvorí dvere k približne štvrtine atraktívnych pracovných pozícii na IT trhu

Načo vieme C# využiť?

C # je prínosom pre vývojárov, ktorí chcú okrem vytvárania mobilných aplikácií, aplikácií Windows Store a podnikového softvéru vytvárať na platforme .NET Framework aj širokú škálu aplikácií – aplikácie pre Windows, webové aplikácie a webové služby. Je preto považovaný za výkonný programovací jazyk a funkcie v pamäti cache každého vývojára nástrojov. Jazyk C# bol prvýkrát uvedený na trh v roku 2002, a odvtedy sa veľmi vyvinul. Najnovšou verziou je C# 8.0, ktorá je k dispozícii v ukážke ako súčasť Visual Studio. Ak chcete získať prístup ku všetkým novým jazykovým funkciám, budete si musieť nainštalovať najnovšiu ukážkovú verziu .NET Core 3.0.

c+
Postupnosť pri kurze C+

Výhody

Programovací jazyk C+ má mnoho funkcií, vďaka ktorým je v porovnaní s inými jazykmi užitočnejší a jedinečnejší. C+ má štruktúrovaný prístup k riešeniu problémov. Nebezpečné operácie, ako napríklad priama manipulácia s pamäťou, nie sú povolené. Programovanie v tomto jazyku sa používa na vytváranie škálovateľných aplikácií s podporou moderných funkcií, ako je automatický zber odpadu, spracovanie chýb, ladenie a robustné zabezpečenie. Má zabudovanú podporu pre webovú službu, ktorú je možné vyvolať z ľubovoľnej aplikácie bežiacej na ľubovoľnej platforme. Rozšírte si svoju kvalifikáciu a naučte sa jazyk C# pre rýchlejší kariérny posun a pre adekvátne platové ohodnotenie.

C# je univerzálny, moderný a objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý sa vyslovuje ako „C Sharp“. Bol vyvinutý spoločnosťou Microsoft pod vedením Andersa Hejlsberga . Schválila ho Európska asociácia výrobcov počítačov (ECMA) a Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO). C # patrí medzi jazyky pre Common Language Infrastructure. Aj keď je kód veľmi podobný C ++, C…