C# alias C Sharp sa môžete naučiť aj Vy

C# je univerzálny, moderný a objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý sa vyslovuje ako „C Sharp“. Bol vyvinutý spoločnosťou Microsoft pod vedením Andersa Hejlsberga . Schválila ho Európska asociácia výrobcov počítačov (ECMA) a Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO). C # patrí medzi jazyky pre Common Language Infrastructure. Aj keď je kód veľmi podobný C ++, C…

pokračujte v čítaní
Nekomentované