Biologické znečistenie fasády domu

Poznáte to charakteristické zazelenanie sa fasády domu, z ktorej majiteľ nehnuteľnosti nemá vôbec radosť? Zazelenanie fasády vzniká väčšinou zanášaním pórov fasádnych povrchov nečistotami z okolia, akými sú rôzne mikroorganizmy, prach alebo aj peľ. Tieto čiastočky sa potom za výdatnej pomoci dažďa a ostatných poveternostných vplyvov pretvoria do organizmov ako sú riasy, plesne, huby a machy. Najčastejšie je možné ich na fasáde rozpoznať ako čierne, zelené či červené fľaky. Najlepšie sa im darí na fasádach, ktoré nie sú ošetrené pomocou náterových hmôt alebo omietok s aktívnymi zložkami proti rastu týchto organizmov.

Fasády domu
Fasádne náterové hmoty musia byť vysoko kvalitné.

Zateplené fasády domu

Veľmi často sa tento jav objavuje na zatepľovacích fasádnych systémoch. Vďaka izolačným vlastnostiam zatepľovacieho systému sa nemá fasáda šancu ohriať a dlho trvajúce odparovanie vonkajšej vlhkosti sa tak stáva hlavnou príčinou napadnutia. Dlhodobým riešením tohto problému sú kvalitné fasádne náterové hmoty, ktoré nenasiaknu za dažďa a obsahujú aktívne fungicídne a algicidné látky proti zazelenaniu fasády domu.

Ako ošetriť takto napadnúté fasády domu?

Ako odstrániť machy a riasy zo zateplenej fasády bytových aj rodinných domov? Možno nejakým spôsobom určiť, po akej dlhej dobe sa začnú objavovať prvé príznaky biologického znečistenia fasády domu a o aké konkrétne typy sa jedná? Aké sú príčiny vzniku biologického znečistenia a aké časti fasády sú najviac náchylné? Ak ste v takejto situácii a hľadáte odpovede a riešenia, potom je v kažom prípade najlepšie obrátiť sa na odbornú firmu.

Fasáda domu
Najviac sa im darí na fasádach, ktoré nie sú dostatočne ošetrené.

Riasy, machy, huby

Dôležié je spolupracovať s firmou, ktorá dodáva a aplikuje špeciálne prípravky. Biologicky napadnutú resp. znečistenú fasádu domu je nutné ošetriť a dostať ju do pôvodnej podoby. Doba, po ktorej sa začnú objavovať prvé príznaky biologického napadnutia, závisí od mnohých faktorov. Prvý rast rias, machov a podobného biologického znečistenia sa môže objaviť už za 2 roky. Môže k nemu dôjsť ale aj za viac ako 5 rokov. Sú samozrejme lokality, kde sa napadnutia fasády domu nemusia objaviť vôbec.

Poznáte to charakteristické zazelenanie sa fasády domu, z ktorej majiteľ nehnuteľnosti nemá vôbec radosť? Zazelenanie fasády vzniká väčšinou zanášaním pórov fasádnych povrchov nečistotami z okolia, akými sú rôzne mikroorganizmy, prach alebo aj peľ. Tieto čiastočky sa potom za výdatnej pomoci dažďa a ostatných poveternostných vplyvov pretvoria do organizmov ako sú riasy, plesne, huby a machy. Najčastejšie je…