Biologické znečistenie fasády domu

Poznáte to charakteristické zazelenanie sa fasády domu, z ktorej majiteľ nehnuteľnosti nemá vôbec radosť? Zazelenanie fasády vzniká väčšinou zanášaním pórov fasádnych povrchov nečistotami z okolia, akými sú rôzne mikroorganizmy, prach alebo aj peľ. Tieto čiastočky sa potom za výdatnej pomoci dažďa a ostatných poveternostných vplyvov pretvoria do organizmov ako sú riasy, plesne, huby a machy. Najčastejšie je…

pokračujte v čítaní
Nekomentované