Škola v prírode je tu už dlhé roky

Škola v prírode má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, absolvovala ju celá generácia našich rodičov, ale aj my. Podľa vyučujúcich, rodičov i žiakov je hlavným prínosom školy v prírode utuženie žiackeho kolektívu. Ďalším prínosom je, že sa lepšie spoznajú aj žiaci s učiteľmi. Škola v prírode je vlastne veľkou udalosťou pre celú rodinu. Keď príde vaše dieťa zo školy a s radosťou oznámi, že ich trieda ide do školy v prírode, zdieľate s ním jeho radosť. No okrem radosti sa vám v hlave vynárajú mnohé otázky. Budete mať v rodinnom rozpočte dosť financií? A zvládne vôbec vaše dieťa niekoľkodňový pobyt mimo domova a bez rodičov? Nemajte strach! Veľakrát sú to práve rodičia, čo sa zbytočne stresujú a deti si pobyt v prírode dokonale užívajú.

Škola v prírode
Škola v prírode dá deťom nezabudnuteľné zážitky či nové kamarátsva

Škola v prírode a jej výhody

Učenie priamo v prírode deti doslova milujú! Je to pre nich akési odreagovanie, uvoľnenie a domov si prinášajú krásne spomienky. Veľkou výhodou školy v prírode je, že deti sú pod dozorom svojej učiteľky, ktorá už má svoje skúsenosti a deti dobre pozná. Keď sú deti spolu mimo školy, získavajú celkom nové spoločné zážitky, ktoré ich potom spájajú. Cieľom učenia v prírode je umocniť preberané učivo aj získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia. Pre deti je oveľa zaujímavejšie a zábavnejšie, keď si môžu svoje vedomosti z lavíc vyskúšať aj v praxi. Škola v prírode podporuje vzťah k prírode, pomáha rozvinúť kreativitu, samostatnosť, manuálnu zručnosť aj samotné správanie dieťaťa. Cieľom je taktiež podporiť nadanie a talent detí a rozvíjať ich vyjadrovanie aj komunikačné schopnosti.

Je vaše dieťa pripravené?

Škola v prírode je pre dieťa takým bobríkom odvahy. Je to situácia, keď je ponechané v mnohých veciach samé na seba, na svoju zodpovednosť – už za sebou nemá rodiča, ktorý o všetkom rozhoduje a to je pre neho niečo úplne nové. Práve tu sa ukáže jeho pripravenosť. Deti, za ktoré všetko robia rodičia, sa medzi ostatnými samostatnejšími deťmi aspoň naučia, že mnohé veci zvládnu urobiť aj samy. Učí ich to samostatnosti, čo určite oceníte aj vy ako rodič. Najčastejšie sa rodičia strachujú ako zvládne ich dieťa noc bez nich. Najťažší býva prvý večer, potom si deti zvyknú, no štvrtý či piaty deň je opäť kritický – vtedy je im tam už pridlho a zacnie sa im po domove. V podstate je to len na vás rodičoch, aby ste zvážili, či je vaša ratolesť už pripravená nocovať mimo domova a či zvládne celý pobyt bez problémov.

Škola v prírode má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, absolvovala ju celá generácia našich rodičov, ale aj my. Podľa vyučujúcich, rodičov i žiakov je hlavným prínosom školy v prírode utuženie žiackeho kolektívu. Ďalším prínosom je, že sa lepšie spoznajú aj žiaci s učiteľmi. Škola v prírode je vlastne veľkou udalosťou pre celú rodinu. Keď príde vaše…