Revolver je asi nájznámejšia krátka ručná zbraň

Krátke ručné zbrane sa delia na revolver, kde sú náboje uložené v otočnom valci a na pištol, ktorá môže byť jednoranová, samonabíjacia alebo automatická. Krátke zbrane sú určené k ochrane jedinca a majetku alebo na športovú streľbu a streľbu na  terč. Moderné zbrane sa zvyčajne skladajú z desiatok súčastí. Zákon o zbraniach presne stanovuje, ktoré časti ručnej zbrane podliehajú registrácii. Sú to tzv. hlavné časti strelnej zbrane: hlaveň, vložná hlaveň, vložná komora, rám, valec revolvera, puzdro záveru, telo a záver. Tieto a niektoré ďalšie dôležité časti by mal byť žiadateľ o zbrojný preukaz schopný bez problémov na ručnej zbrani určiť a opísať ich funkciu.

Pištoľ je krátka ručná zbraň

Prvé pištole boli jednovýstrelové a používali čierny strelný prach. V 19. storočí sa objavili viacranové pištole, ktoré ako náplň začali používať novoobjavený klasický strelný prach. Oproti revolverom a iným krátkym ľahkým zbraniam  sa moderná pištoľ vyznačuje vo veľkej väčšine samonabíjacou konštrukciou. Prakticky všetky moderné pištole užívajú horizontálne posuvný, blokový uzáverový mechanizmus. Samotné slovo „pištoľ“ asi pochádza z českého „píšťala“ a používa sa od čias husitských vojen. Husiti boli prví, ktorí strelné ručné zbrane vo veľkom meradle používali. Slovo pištoľ sa v rovnakom význame používa aj v iných jazykoch. Existujú však aj iné alternatívne teórie o jeho vzniku. Toto označenie môže mať svoj pôvod aj zo starofrancúzskeho „pistallo“, čo je označenie pre  hruška pri sedle jazdca, v ktorej boli pištole pôvodne nosené alebo môže súvisieť aj názvom  toskánskeho mesta Pistoia.

revolver
Klasický revolver pozná zrejme každý

Revolver alebo „colt“­ ?

Revolver je viacranná  ručná zbraň, v ktorej sú náboje umiestnené v otočnom valci. Revolvery sú určené pre ozbrojené zbory, bezpečnostné agentúry a samozrejme aj pre bežných občanov. V revolveri sa náboje umiestňujú do otočného valca. Široký výber revolverov môže mať otočné valce s kapacitou pre 5, 6 alebo 9 rán. Táto strelná ručná zbraň vyniká svojím jednoduchým ovládaním. Umožňuje výber streľby v dvojčinnom a jednočinnom režime. Samozrejmosťou je použitie kvalitných materiálov a nastaviteľné hľadia.

Krátke zbrane su stále obľúbené

Revolverové ručné zbrane sú súčasťou dlhého vývoja viacranných strelných zbraní. Revolvery sú neodmysliteľne spojené s menom  Samuel Colt, ktorý ako prvý patentoval a vyrábal použiteľné revolvery. Slovo „kolt“ často zostáva synonymom pre revolver, hoci revolvery vyrába aj mnoho iných výrobcov a naopak firma Colt s produkciou revolverov prakticky skončila a venuje sa iným typom ručných zbraní. Revolvery ako ručná zbraň zostávajú stále obľúbené, aj keď boli postupne nahrádzané samonabíjecími pištoľami. Obzvlášť tam, kde je dôležitá veľká kapacita zásobníka a rýchlosť prebitia.

Krátke ručné zbrane sa delia na revolver, kde sú náboje uložené v otočnom valci a na pištol, ktorá môže byť jednoranová, samonabíjacia alebo automatická. Krátke zbrane sú určené k ochrane jedinca a majetku alebo na športovú streľbu a streľbu na  terč. Moderné zbrane sa zvyčajne skladajú z desiatok súčastí. Zákon o zbraniach presne stanovuje, ktoré časti ručnej…