Zámková dlažba

Pokládka zámkovej dlažby

Pokládka zámkovej dlažby

Mestské centrá, terasy na záhradách alebo známe chodníky, to sú miesta, kam by sa obyčajný betón veľmi nehodil. A presne na takéto miesta sa perfektne hodí zámková dlažba. Je to špeciálny druh betónovej dlažby, ktorá je vyrobená z kvalitných betónových surovín. Skladá sa z množstva dlaždíc, ktoré sa navzájom dopĺňajú a dlažba naberá skvelý, moderný a neobyčajný vzhľad.

Využitie zámkovej dlažby

Pokládka zámkovej dlažby je vhodná na rôznych miestach a plní rôzne funkcie, ktoré si popíšeme bližšie. Systémová dlažba alebo taktiež veľkoplošná, sa využíva, ako názov napovedá, na dláždenie veľkých priestorov na rôznych námestiach, peších zónach alebo chodníkoch. Túto dlažbu zdobí najmä jednoduchá elegancia a preto ju veľakrát môžeme vidieť aj na menších záhradách. No oveľa obľúbenejšou voľbou do záhrady je pokládka zámkovej dlažby, ktorá je špecifická svojou rôznorodosťou a neobyčajným dizajnom jednotlivých dlaždíc. Dlažba do záhrady sa vždy prispôsobuje celkovej atmosfére konkrétneho domu a záhrady. Zámkové dlažby neplnia len estetickú funkciu, ale sú výhodné aj z ekologického hľadiska. Zaručujú totiž odtok vody do podložia. Vďaka špeciálnemu tvaru dlaždíc, ktoré vytvárajú pri ukladaní priesakové otvory sa pri daždi netvoria mláky, pretože voda je odvádzaná do kanálikov a následne do podložia. Zaujímavosťou sú určite dlažby pre nevidiacich. Dlažba pomocou špeciálnych úprav upozorňuje nevidiacich na následne prekážky na chodníkoch, prechodoch alebo vstupoch MHD.

Pokládka zámkovej dlažby – Ako sa to robí?

Pokládka sa skladá z troch základných krokov – zhotovenie podložia, pokládka dlažby a vibrovanie povrchu, doplnenie výplňového materiálu. Ako prvé sa musí zhotoviť podlažie, ktoré sa nanáša na spevnený podklad. Podlažie by malo byť hrubé 3-5 cm a umiestnené asi 1 cm nad plánovanou výškou spevneného povrchu. Ďalej už nasleduje pokládka dlažby, ktorá je najdôležitejšou časťou. Pri pokládke platia dve zásady a to, že odstup medzi dlaždicami by mal byť 3-5 mm, a že ukladanie sa realizuje z už uloženej plochy a nie z podložia! Nakoniec ešte treba vykonať vibrovanie dlažby s pomocou vibrátora s gumovou podložkou, ktoré sa vykonáva iba na suchom povrchu. Po vibrovaní môže byť potrebné doplniť výplňový materiál.

Týmto som vám chcel priblížiť ako sa približne realizuje pokládka zámkovej dlažby. Rozhodne tento článok neberte ako návod a zverte vašu dlažbu do rúk odborníkom.

pokládka zámkovej dlažby
Pokladanie dlažby nechajte radšej na odborníkov

Pokládka zámkovej dlažby Mestské centrá, terasy na záhradách alebo známe chodníky, to sú miesta, kam by sa obyčajný betón veľmi nehodil. A presne na takéto miesta sa perfektne hodí zámková dlažba. Je to špeciálny druh betónovej dlažby, ktorá je vyrobená z kvalitných betónových surovín. Skladá sa z množstva dlaždíc, ktoré sa navzájom dopĺňajú a dlažba naberá skvelý, moderný a neobyčajný…