Potrebujete tiež palivové drevo na nadchádzajúcu zimu?

Pod pojmom palivové drevo sa rozumie drevo určené pre kúrenie  v kotloch na drevo, splyňovacích kotloch a kotloch na tuhé palivá vtedy, ak výrobca uvádza drevo ako možný druh paliva. Je možné aj zjednodušene povedať, že je to drevo nehodiace sa na výrobu dreveného nábytku alebo iných konštrukčných výrobkov z dreva. Krbovým drevom sa rozumie drevo určené na kúrenie v krboch a krbových kachliach. Niekto by možno povedal, že je jedno, akým drevom budeme kúriť, hlavne keď horí a hreje. Nie je to však pravda.

Tvrdé a mäkké palivové drevo

 Zjednodušene možno povedať, že pre kúrenie v krbe alebo krbových kachliach sú najvhodnejšie listnaté dreviny, najmä buk, hrab, breza, jaseň a dub, prípadne tiež agát a javor. Pre kúrenie v kotloch na drevo a tuhé palivá možno odporučiť najmä tvrdé listnaté dreviny, avšak použiť možno aj mäkké ihličnaté dreviny. Pre kúrenie v drevoplynových kotloch sú vhodné ako tvrdé listnaté dreviny, tak breza a mäkké ihličnaté dreviny.

Palivové drevo na nadchádzajúcu zimu
Palivové drevo je drevo nehodiace sa na výrobu nábytku alebo iných výrobkov z dreva

Prečo tvrdé listnaté dreviny?

Obecne platí, že tvrdé drevo horí pomalým, krásnym plameňom a dlho žeravie. Tento typ palivového dreva dreva horí tzv. sálavým plameňom, zanecháva veľké množstvo rozžeravených uhlíkov, z ktorých sála príjemné teplo po dlhé hodiny. Tvrdé drevo je žiadanejšie a tiež drahšie ako drevo mäkké. V prospech tzv. tvrdého dreva hovorí obsah popola, ktorý je oproti mäkkému drevu, pri porovnateľnom tepelnom výkone, asi polovičný.

Palivové drevo tvrdé
Tvrdé palivové drevo horí pomalým, krásnym plameňom a dlho žeravie

Tepelný výkon palivového dreva

Ďalšou výhodou tvrdého dreva je jeho množstvo vo vzťahu k tepelnému výkonu. Pre vykurovanie daného priestoru je potrebné o 30% viac smreka oproti napr. buku, dubu alebo jaseňu. Je teda menej náročné na veľkosť skladovacích priestorov a na manipuláciu. Pri kúrení tvrdým drevom sa prikladá menej často ako u mäkkého dreva. Tvrdé palivové drevo je na účely kúrenia žiadanejšie a všeobecne sa dá povedať aj vhodnejšie ako drevo mäkké.

Pod pojmom palivové drevo sa rozumie drevo určené pre kúrenie  v kotloch na drevo, splyňovacích kotloch a kotloch na tuhé palivá vtedy, ak výrobca uvádza drevo ako možný druh paliva. Je možné aj zjednodušene povedať, že je to drevo nehodiace sa na výrobu dreveného nábytku alebo iných konštrukčných výrobkov z dreva. Krbovým drevom sa rozumie drevo…