Fasáda domu

Fasáda domu

Najviac sa im darí na fasádach, ktoré nie sú dostatočne ošetrené.