zbrane

Zbrane a obranné prostriedky – spôsob ako chrániť seba, svojich blízkych aj svoj majetok

Zbrane

Chcete chrániť svoj dom? Zabezpečíte si ho bezpečnostným kamerovým systémom a alarmom či s priamym prepojením na políciu. Chcete chrániť svoje auto? Zrejme použijete na zabezpečenie vozidla kvalitné autoalarmy a mechanické zámky volantu či pedálov. Ale ako ochrániť samých seba či svojich najbližších? Ideálne je, ak sa do takej dramatickej situácie nikdy v živote nedostanete, ale čo ak predsa? Dokázali by ste sa ubrániť útočníkovi, napadnutiu či lúpežnému prepadu?

Úprimne povedané, kurzy sebaobrany či ovládanie niektorého z bojových umení, napr. momentálne veľmi populárnej krav magy, nie je nikdy na škodu. Mnohým z vás však asi automaticky napadnú ako spôsob obrany či ochrany svojho majetku aj zbrane a rôzne obranné prostriedky, napr. paralyzátory.

zbrane
Držitelia zbraní musia vlastniť príslušný preukaz/povolenie

Zbrane môžu byť na obranu použité len v prípade priameho ohrozenia

Vlastnenie zbraní môže prípadného útočníka odplašiť a odradiť od napadnutia už len tým, že zbadá, že ste ozbrojený, ale použitie strelnej zbrane musí byť vždy odôvodnené a primerané útoku (je možné len v prípade priameho ohrozenia). Takže vyhrážanie sa zbraňou či jej použitie formou odplaty rozhodne nikomu len tak neprejde. Ak bola obrana celkom zjavne neprimeraná útoku, nejde už o nutnú obranu a posudzuje sa to ako trestný čin, preto je potrebné v narábaní zo zbraňami postupovať vždy uvedomele a ak je to možné, tak aj s chladnou hlavou. Samozrejmosťou je legálna držba zbraní.

zbrane
Teleskopický obušok môže tiež poslúžiť pri sebaobrane

Zbrane a obranné prostriedky – je to to isté?

Obranné prostriedky majú jednoznačne slúžiť tomu, k čomu ich predurčuje už samotný názov, teda predovšetkým k obrane seba či svojho majetku a blízkych. Za istých okolností sa aj obranné prostriedky môžu však stať zbraňou (napr. elektronický obušok), nie však až natoľko nebezpečnou a fatálnou ako klasické strelné zbrane, preto k ich držbe nie sú potrebné žiadne špeciálne povolenia. Stačí sa s nimi naučiť správne narábať.

Zbrane Chcete chrániť svoj dom? Zabezpečíte si ho bezpečnostným kamerovým systémom a alarmom či s priamym prepojením na políciu. Chcete chrániť svoje auto? Zrejme použijete na zabezpečenie vozidla kvalitné autoalarmy a mechanické zámky volantu či pedálov. Ale ako ochrániť samých seba či svojich najbližších? Ideálne je, ak sa do takej dramatickej situácie nikdy v živote nedostanete, ale čo ak…