Aké sú základné druhy akcií?

Nákupom aj jedinej akcie sa stávate vlastníkom časti spoločnosti, do ktorej akcií ste investovali. Aj keď si kúpite len jednu akciu akejkoľvek akciovej spoločnosti, máte nárok na pravidelnú výplatu dividendy. Stávate sa podielnikom na celkovom zisku danej spoločnosti. Zarábať ale tiež môžete nákupom a predajom rôznych druhov akcií, ktorých cena sa v priebehu času mení – rastie alebo klesá. Akcie firmy Apple alebo naopak spoločnosti Nokia, sú toho najlepším príkladom. Obchodovať s akciami môžete aj online. Nákup akcií je jeden rokmi overený spôsob, ako relatívne najlepšie zhodnotiť vlastné úspory. Pokiaľ nemáte sami odvahu začať samostatne podnikať, nie ste podnikateľský typ, potom skúste investovať do niektorých zo základných druhov akcií. A aké sú tie základné druhy akcií?

Druhy akcií
Investovať môžete do základných druhov akcií.

Na výber sú rôzne druhy akcií

Medzi akciami možno rozlíšiť niekoľko druhov:

  • Akcie kmeňové (základné) sú akcie bežné, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva.
  • Akcie prednostné (prioritné) umožňujú prednostné výplatu dividendy a podielu na likvidačnom zostatku pred akcionármi držiacimi kmeňové akcie. Stanovy akciovej spoločnosti však môžu obmedziť právo prednostných akcionárov hlasovať na valnom zhromaždení.
  • Akcie zamestnanecké vydávajú podniky svojim zamestnancom ako formu odmeny aj prostriedok motivácie
Druhy akcií
Obchodovať sa dá aj online.

Ďalšie druhy akcií

Akcie môžu existovať v dvoch podobách. Buď v listinnej, kedy fakticky existujú ako cenný papier, ktorý má akcionár pri sebe uschovaný, alebo v podobe zaknihovanej, kedy sú registrované v registri cenných papierov. Akcie sa môžu líšiť aj vo svojej konkrétnej forme. Existujú akcie na meno, ktoré sú viazané na konkrétneho akcionára, takže vykonávať práva spojené s týmito akciami môže iba akcionár zapísaný v zozname akcionárov. Prevod takéhoto druhu akcií  je možný rubopisom a odovzdaním. Samotná akciová spoločnosť môže prevod podmieniť svojim súhlasom. Ďalej existujú akcie na doručiteľa, ktoré nie sú viazané na konkrétneho akcionára a výkon práv s nimi spojenými môže vykonávať ten, kto je ich majiteľom. Ich prevod je možný jednoduchým odovzdaním.

 

Nákupom aj jedinej akcie sa stávate vlastníkom časti spoločnosti, do ktorej akcií ste investovali. Aj keď si kúpite len jednu akciu akejkoľvek akciovej spoločnosti, máte nárok na pravidelnú výplatu dividendy. Stávate sa podielnikom na celkovom zisku danej spoločnosti. Zarábať ale tiež môžete nákupom a predajom rôznych druhov akcií, ktorých cena sa v priebehu času mení…