wifi-adaptér

wifi adaptér

WiFi adaptér s anténou pre zosilnenie prijímaného signálu

WiFi adaptér s anténou pre zosilnenie prijímaného signálu