Vzduchovka2

vzduchová pištoľ

Klasické vzduchovky poznáme hádam všetci z brannej výchovy na základnej škole.