sperky

šperky

Aj pokiaľ ide o šperky, menej je niekedy viac.

Aj pokiaľ ide o šperky, menej je niekedy viac.