airsoft2

pištoľ plynová

Pištoľ plynová je základom pre airsoft.