offshore-financne-centrum-londyn

Offshore finančné centrum v Londýne údajne vzniklo náhodne a samovoľne