nože

Nože sú staršie ako Homo sapiens

Prvé nože z doby kamennej svojou veľkosťou aj tvarom pripomínali naše dobre známe brnkadlo na gitaru. S rôznou dĺžkou niekoľkých centimetrov to boli obyčajne drobné úlomkovité nástroje z pazúrika, kremeňa alebo obsidiánu. Malé a typicky zaoblené nože sa používali na krájanie mäsa ulovených zvierat. Na jednej strane mali ostrie a na druhej hrubú tupú stranu na držanie. Vhodný horninový materiál na ich výrobu si lovci mamutov mohli nájsť priamo v najbližšom potoku. Pazúrik, jaspis, kremeň a obsidián sú niektoré typicky vhodné prírodné materiály. Určite tou najznámejšou surovinou bol pazúrik. Je to tvrdá, tmavá, nepriehľadná hornina zložená z oxidu kremičitého  známeho pod názvom chalcedón. Má amorfnú  mikroskopicky jemnozrnnú textúru. Zručný jedinec dokáže cielenými údermi naštiepať kvalitné ostré úlomky vhodné na použitie nielen ako nôž, ale aj ako hrot do šípov alebo oštepov. 

nože
Cold Steel nože vynikajú pevnou čepeľou

Bez nožov by nebol vývoj 

     Existuje množstvo známych vynálezov, ktoré posúvali vývoj jednotlivých ľudských civilizácií smerom dopredu.  Vznikali v rôznych častiach sveta ako výsledok našej spoločnej snahy prežitia ľudí v konkrétnych geografických a klimatických podmienkach. Umožnilo nám to dostať sa na vrchol potravinového reťazca v relatívne krátkom čase. Bez nožov by naši predkovia neboli schopní loviť v lese či rieke, zbierať  a spracovávať si potravu, stavať si obydlia alebo sa dokonca brániť voči násilníkom. Väčšina našej civilizácie, ako ju poznáme dnes, by neexistovala, keby nebolo vynálezu rezných druhov čepelí z rôznych materiálov. Väčšina z nás si možno do hĺbky neuvedomí, aký význam má vynález nožov ako nástrojov. Nože  nielenže uľahčili život našim predkom, ale poskytli im viac voľného času. Pravekí ľudia sa tak mohli častejšie stýkať, premiestňovať svoje sídla alebo rozvíjať nové potrebné každodenné zručnosti. 

nože
Nože sú aj so zatváracou čepeľou

Aj archeológovia používajú nože 

     Archeológovia objavili nástroje s ostrými hranami staré až 2,6 milióna rokov. Toto datovanie je ešte staršie ako náš druh Homo sapiens.  Je zrejmé, že naši dvojnohí predkovia prišli na to, že život s ostrými horninovými úlomkami je oveľa jednoduchší ako bez nich. Podobné metódy boli použité na vytváranie hrotov šípov a hrotov oštepov. Tieto nástroje boli dosť primitívne, ale umožňovali našim predchodcom hominidom loviť lesnú zver, ryby v riekach, brániť sa zvieratám, zbierať a spracovávať si potravu. 

Prvé nože z doby kamennej svojou veľkosťou aj tvarom pripomínali naše dobre známe brnkadlo na gitaru. S rôznou dĺžkou niekoľkých centimetrov to boli obyčajne drobné úlomkovité nástroje z pazúrika, kremeňa alebo obsidiánu. Malé a typicky zaoblené nože sa používali na krájanie mäsa ulovených zvierat. Na jednej strane mali ostrie a na druhej hrubú tupú stranu na držanie.…