nudzove

náramok prvej pomoci

Náramok prvej pomoci je odolný vode i nárazom.