loďou po Dunaji

loďou po Dunaji

Dunaj je dlhý 2860 km.