e-pokladňa

e-Pokladňa – ako na vklady, výbery a vzorový doklad?

Nový systém e-Kasa alebo e-Pokladňa prináša podnikateľom aj nové povinnosti. Pred prvým júlom 2019 mali podnikatelia povinnosť evidovať vklad do pokladnice, ktorý sa používal ako hotovosť pre vydávanie. Čiže, zatiaľ čo počas dňa obsluha pokladne blokovala tovar a prijímala hotovosť, v pokladnici mala okrem tržieb ešte prvotný vklad. V prípade kontroly sa spravila X-uzávierka a skutočná hotovosť v pokladnici sedela s evidovaným stavom v zariadení.

S eKasou sa už hotovosť neeviduje len v zariadení ale aj na Finančnej správe SR pod účtom podnikateľa.

e-pokladňa
Platobný terminál si môžete zakúpiť osobitne

e-Pokladňa a Finančná správa SR

Podnikateľ má teda na Finančnej správe virtuálny účet, na ktorý každé ráno spraví vklad a behom dňa inkasuje tržby za svoje predané produkty alebo poskytnuté služby. Avšak večer, keď robí uzávierku sa tento vklad nevyberie z virtuálneho účtu na Finančnej správe. Vyberie sa len z jeho pokladne.

Na toto si musia podnikatelia dávať veľký pozor! Ak by podnikateľ aj na druhý deň spravil vklad, mal by na virtuálnom účte dva vklady. Nie len jeden. Preto je pre podnikateľa nevyhnutné vykonávať aj výber po alebo pred dennou uzávierkou. Pretože, ak príde podnikateľovi do prevádzky alebo predajného miesta kontrola, bude vidieť stav hotovosti v eKase už vo virtuálnom účte. Tento stav musí sedieť so skutočným stavom hotovosti, ktorú má podnikateľ vo svojej fyzickej pokladnici – malej kokovej krabici, ktorá vyzerá ako mini trezor. Ak suma nebude sedieť, dostane pokutu.

Nie nadarmo sa Finančná správa SR na svojej webovej stránky chváli, že e-Pokladňa znížila daňovú medzeru o 15 % a do štátneho trezoru priniesla o niekoľko miliárd viac.

e-pokladňa
Na trhu sú rôzne prevedenia e-pokladne

e-Pokladňa a povinný vzorový doklad

Podnikateľ musí zároveň pred tým, ako príjme hotovosť – a zariadenie e-Pokladňa má pripojenú na Finančnú správu – na viditeľnom mieste vystaviť vzorový doklad. Ten má byť vytlačený nie len v online ale aj offline režime. Na doklade musí zvýrazniť zákonné náležitosti, aby jeho zákazníkovi bolo jasné, kde má hľadať povinné údaje.

Na dokladoch musí byť zvýraznený: kód pokladne (KP), miesto, kde sa nachádza celková suma nákupu, unikátny identifikátor dokladu (UID – len na online doklade), podpisový kód podnikateľa (PKP – len na offline doklade), overovací kód podnikateľa, dátum a čas nákupu.

Nový systém e-Kasa alebo e-Pokladňa prináša podnikateľom aj nové povinnosti. Pred prvým júlom 2019 mali podnikatelia povinnosť evidovať vklad do pokladnice, ktorý sa používal ako hotovosť pre vydávanie. Čiže, zatiaľ čo počas dňa obsluha pokladne blokovala tovar a prijímala hotovosť, v pokladnici mala okrem tržieb ešte prvotný vklad. V prípade kontroly sa spravila X-uzávierka a skutočná hotovosť v pokladnici sedela s evidovaným…