Anglický slang

Anglický slang

Pri pracovných stretnutiach by sa nemal používať.