Anglický slang – kto si ho môže dovoliť?

Určite ste už počuli rozprávať niekoho anglicky lepšie ako vy. Vzbudilo to vo vás túžbu popracovať na svojej angličtine? Super. Ak ste však chceli znieť ʽcoolʼ a naučiť sa aj anglický slang, tak ste pravdepodobne narazili na menší problém. Ide totižto o nárečovú formu jazyka, ktorú v učebnici nenájdete…

Anglický slang
Naučte sa základné frázy.

Čo je slang?

Aby sme k vám boli úprimní, je ťažké nájsť jednoznačnú definíciu slangu. Vo všeobecnosti by sa však dal charakterizovať ako:

  • neformálna, menej vážna, často neštandardná verzia anglického jazyka,
  • používa sa často pri témach ktoré sú tabu (sex a funkcie tela), alebo pri kritike/urážkach, aby sme sa vyhli priamym označeniam,
  • anglický slang sa často mení, nakoľko sa neustále vymýšľajú nové slová, iné zas už nie sú v móde, alebo naopak, stanú sa súčasťou spisovného jazyka.
Anglický slang
Počas pracovných stretnutí by sa používať nemal.

Ste vhodný adept na anglický slang?

Anglický slang ide mimo gramatiku – doslovný preklad slangových výrazov vám častokrát nebude dávať zmysel (napríklad: ʽHit it!ʼ neznamená Udri to! ale ʽUrob to!ʼ ). Slangové výrazy môžete počuť v neformálnej konverzácii, televíznej show, filmoch. Zároveň je však veľmi dôležité uvedomiť si skutočnosť, že slang by sa NEMAL používať v pracovných situáciách, na akademickej pôde, alebo pri formálnej konverzácii. Použite slang keď žartujete s priateľmi, ale nie keď rozprávate s kolegom, učiteľom, starkou, alebo dokonca so svojím šéfom! Niektoré slová vedia byť veľmi urážlivé. Ak je vaša úroveň angličtiny pokročilá, otvorte si dvere aj pre anglický slang. Ak si však vašou angličtinou stále nie ste istý, radšej s tým počkajte a buďte len jeho pasívnym používateľom (napr. pozeranie filmov). Vyhnete sa tak mnohým problémom a trapasom.

Základné slangové frázy

V závere by sme vám chceli ponúknuť pár bežne používaných výrazov pre označenie ľudí:

Muž – dude, guy

Žena – gal, chick

Brat, sestra – bro, sis (tieto slová sa tiež používajú na označenie veľmi dobrého kamaráta)

Dedko – gramps

Babka – gran, granny

Príbuzní, rodičia – my folks

Kamarát – buddy, pal

Určite ste už počuli rozprávať niekoho anglicky lepšie ako vy. Vzbudilo to vo vás túžbu popracovať na svojej angličtine? Super. Ak ste však chceli znieť ʽcoolʼ a naučiť sa aj anglický slang, tak ste pravdepodobne narazili na menší problém. Ide totižto o nárečovú formu jazyka, ktorú v učebnici nenájdete… Čo je slang? Aby sme k vám boli úprimní,…