detská obuv

Detská obuv s certifikátom Žirafa

     Na našom trhu  s detskou obuvou sa pravidelne objavujú nové zahraničné značky. Z rôznych štátov, od rôznych výrobcov a rôznych distribútorov. Certifikácia obuvi sa rieši v rámci každého štátu individuálne. Výrobcovia prezentujú kvalitu svojej obuvi každý po svojom. Povinná certifikácia výrobkov pre deti do 3 rokov stále platí. Týka sa to samozrejme aj detskej obuvi. Niektorí českí výrobcovia  sa dohodli na nepovinnej certifikácii kvality detskej obuvi pod označením Žirafa. Výrobca, ktorý úspešne prejde certifikačným procesom, môže svoje topánky začať označovať Žirafou na základe licenčnej zmluvy. Kópie certifikátov topánok s právom používať označenie „Zdravá obuv Žirafa“ vám na vyžiadanie predložia priamo v predajni obuvi. Nepovinná certifikácia detskej obuvi v rámci tohto projektu je dobrou snahou výrobcov  o zjednotenie informácií.  A akýmsi návodom pre rodičov.  Lebo detská obuv je dôležitá.

Detská obuv a certifikácia žirafy

Požiadavky na zdravú detskú obuv Žirafa 

     Certifikát Žirafa je komplexný systém certifikácie zdravotnej nezávadnosti detskej obuvi zavedený Českou obuvníckou a kožiarskou asociáciou (ČOKA) na podporu zdravého obúvania detí. Topánkam, ktoré náročným testovaním prejdú je udelené právo používať certifikát Žirafa pod označením  „Zdravotne nezávadná obuv – topánka pre Vaše dieťa“. Kritériá pre certifikáciu stanovil tím odborníkov v spolupráci s Českou ortopedickou spoločnosťou. Priebežne ich aktualizuje v nadväznosti na vývoj poznatkov o zdravotne vyhovujúcom obúvaní detí. Pre udelenie tohto certifikátu  sú rozhodujúce tieto parametre: 

  • dostatok miesta v prstovej časti obuvi, 
  • kolmé, príp. mierne vybočené postavenie pätnej časti obuvi, 
  • ohybnosť obuvi, a to najmä v mieste prstových kĺbov, 
  • tuhý, dostatočne vysoký a dlhý opätok, 
  • výška podpätku úmerná veku dieťaťa, 
  • podošva tlmiaca nárazy, 
  • nízka hmotnosť obuvi, 
  • strih zvršku obuvi zaisťujúci fixáciu na nohe a 
  • zdravotne vyhovujúci materiál. 

    

Detská obuv musí byť kvalitná

Vyhľadávajte

Všetky vydané certifikáty Žirafa vrátane doby ich platnosti a zoznam všetkých vzorov certifikovanej detskej obuvi, sa dajú nájsť aj na internete. Rodičia si ich môžu vyhľadať na stránkach Českej obuvníckej a kožiarskej asociácie. To, či konkrétna detská obuv splní náročné požiadavky na zdravotnú nezávadnosť obuvi a zaslúži si používať certifikát Žirafa, záleží iba na kvalite testovanej detskej obuvi.  

     Na našom trhu  s detskou obuvou sa pravidelne objavujú nové zahraničné značky. Z rôznych štátov, od rôznych výrobcov a rôznych distribútorov. Certifikácia obuvi sa rieši v rámci každého štátu individuálne. Výrobcovia prezentujú kvalitu svojej obuvi každý po svojom. Povinná certifikácia výrobkov pre deti do 3 rokov stále platí. Týka sa to samozrejme aj detskej obuvi. Niektorí českí…