cúvacie senzory

Cúvacie senzory držia s vami krok, alebo volant?

Cúvacie senzory uľahčujú parkovanie na všetkých obťažnejších miestach. Podľa konkrétneho typu zvládnu nasnímať okolie do vzdialenosti až 2 m. Aktivizujú sa po zaradení spiatočky. Takto stručne by sa dali opísať ich najvýznamnejšie prednosti. Aké ďalšie výhody prinášajú užívateľom a z akých modelov si môžu vyberať? 

Orientácia v (neznámom) priestore je aj pre mnohých skúsených vodičov poťažkávajúca. V prvom momente siahnu po navigačnom systéme, ale ten im „len“ určuje smer. Manévrovanie je už v ich silách. Vtedy nastupujú na scénu cúvacie senzory a ich precízna ultrazvuková činnosť. 

cúvacie senzory
Parkovacie a cúvacie senzory Vertex XD 354 Basic 14/18

Sú pracovité a precízne   

Ako sme spomínali, pracujú hneď po zaradení spiatočky a do okolitého prostredia šíria zvukové vlny. Po istom čase (po náraze do prekážky) sa vracajú späť. Toto časové trvanie zároveň udáva, ako ďaleko je auto od prekážky. Zahája akustický varovný signál rôznej intenzity. Najkritickejším býva nepretržitý tón, keď je už auto od prekážky v tesnej blízkosti a hrozí náraz.  

Nemaľujme čerta na auto, radšej ho vybavme cúvacími senzormi   

Načo zbytočne tŕpnuť, keď sú dostupné moderné cúvacie senzory. Ich činnosť sa nevzťahuje len na vylepšené parkovanie, ale aj na varovanie pred pevnými predmetmi. Hrozbou bývajú ukotvené v zemi, ale aj visiace. Taktiež dokážu vystríhať pred osobou stojacou za autom či pred rýchlym pohybom (dieťa s loptou, bicykel).  

cúvacie senzory
Parkovacie a cúvacie senzory Vertex XD 368 LED GRAF – 8 senzorov

Aké cúvacie senzory si zabezpečiť?   

Je ich tiež už bohatý sortiment a užívatelia majú dnes na výber aj kombinované typy s kamerou. Výhody predstavujú univerzálne cúvacie modely s jednoduchou a rýchlou montážou. Navyše si môžete meniť sklon kamery. Takto vybavené cúvacie senzory obsahujú trajektóriu, pomocou ktorej vidíte vzdialenosť vozidla od prekážky. Vyobrazenie priestoru za vozidlom je skvelým nadštandardom, aby sa neprehliadlo, čo sa prehliadnuť dá.     

Cúvacie senzory uľahčujú parkovanie na všetkých obťažnejších miestach. Podľa konkrétneho typu zvládnu nasnímať okolie do vzdialenosti až 2 m. Aktivizujú sa po zaradení spiatočky. Takto stručne by sa dali opísať ich najvýznamnejšie prednosti. Aké ďalšie výhody prinášajú užívateľom a z akých modelov si môžu vyberať?  Orientácia v (neznámom) priestore je aj pre mnohých skúsených vodičov poťažkávajúca. V prvom…