ekologické havárie

Nekontrolované uvoľňovanie toxických látok predstavuje obrovskú hrozbu.