Plynová zbraň nemá charakter útočnej zbrane

Plynová zbraň Plynovým ručným zbraniam sa zvykne hovorievať slangovo „plynovky“ a myslia sa tým podľa zákona č. 190/2003 o zbraniach a strelive expanzné zbrane kategórie D. Plynová zbraň je v zmysle tohoto zákona zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J. Názov plynová pištoľ či revolver je už zaužívaný pojem pre plynové zbrane.…

pokračujte v čítaní
Nekomentované