Offshore spoločnosti a daňové raje

Offshore spoločnosti Pýtate sa, čo to vlastne tá offshore spoločnosť je? Je to spoločnosť, ktorej sídlo je mimo trvalého bydliska majiteľa. Nachádza sa v offshore zónach alebo tzv. daňových rajoch – ide o krajiny, ktoré majú minimálne, v niektorých prípadoch až nulové daňové zaťaženie, preto je podnikanie v týchto krajinách veľmi výhodné. Najznámejšie daňové raje…

pokračujte v čítaní
Nekomentované